Karina Dalgaard
Wygrana 41 EUR
Karina Dalgaard
Wygrana 68 EUR
Karina Dalgaard
Wygrana 71 EUR
Karina Dalgaard
Wygrana 2,982 EUR
Karina Dalgaard
Wygrana 68 EUR
Karina Dalgaard
Wygrana 33 EUR
Karina Dalgaard
Wygrana 138 EUR
Karina Dalgaard
Wygrana 33 EUR
Karina Dalgaard
Wygrana 32 EUR
Karina Dalgaard
Wygrana 45 EUR
Karina Dalgaard
Wygrana 59 EUR
Karina Dalgaard
Wygrana 42 EUR
Karina Dalgaard
Wygrana 128 EUR
raymond
Wygrana 34 EUR
Karina Dalgaard
Wygrana 40 EUR
Karina Dalgaard
Wygrana 32 EUR
Karina Dalgaard
Wygrana 390 EUR
Karina Dalgaard
Wygrana 40 EUR
Karina Dalgaard
Wygrana 40 EUR
Jürgen
Wygrana 38 EUR
Mario
Wygrana 32 EUR
Karina Dalgaard
Wygrana 45 EUR
Karina Dalgaard
Wygrana 46 EUR
Karina Dalgaard
Wygrana 49 EUR
raymond
Wygrana 32 EUR
Karina Dalgaard
Wygrana 78 EUR
Karina Dalgaard
Wygrana 32 EUR
Karina Dalgaard
Wygrana 32 EUR
Karina Dalgaard
Wygrana 45 EUR
All
Regulamin Zakładów Sportowych (SportBook)
Zakłady na żywo

Nasze zakłady na żywo pozwalają na składanie zakładów podczas trwającego meczu lub wydarzenia. O ile nie uzgodniono inaczej między GLOBAL INNOVATIONS LIMITED i Graczem, GLOBAL INNOVATIONS LIMITED przyjmuje wyłącznie te zakłady po rozpoczęciu danego wydarzenia objętego usługą „Zakłady Na Żywo” (Live Betting) firmy GLOBAL INNOVATIONS LIMITED. Dla wszelkich innych zdarzeń nieobjętych usługą „Zakłady Na Żywo” (Live Betting) firmy GLOBAL INNOVATIONS LIMITED, wszystkie zakłady wniesione po rozpoczęciu danego wydarzenia zostaną uznane za nieważne (zostaną anulowane) przez GLOBAL INNOVATIONS LIMITED.

Ty, jako Gracz / Użytkownik deklarujesz, że nie wiesz i, że nie zostałeś powiadomiony o wyniku nadchodzącego wydarzenia, przy składaniu konkretnego zakładu.

Harmonogram „Zakładów Na Żywo” (Live Betting) może ulec zmianie w każdej chwili ze względu na zmiany w planach transmisyjnych, dokonanych przez nadawców danego wydarzenia. Radzimy korzystać z różnych środków masowego przekazu na żywo (takich jak strony internetowe, radio lub telewizja). Transmisję przekazywane tą formą również mogą zawierać pewne opóźnienie w przekazywanym materiale w stosunku do wydarzeń rozgrywających się w czasie rzeczywistym. Wyniki są aktualizowane na bieżąco w czasie trwania danego wydarzenia, co oznacza, że gracz będzie wiedział, w jaki sposób jego zakład się zmienia. GLOBAL INNOVATIONS LIMITED nie akceptuje, ani nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności, w przypadku niemożności postawienia zakładu i / lub gdy aktualizowane na żywo wyniki są nieprawidłowe. Przez cały czas, to klient jest odpowiedzialny za znajomość i potwierdzenie wyników. Firma GLOBAL INNOVATIONS LIMITED wszystkie zakłady rozlicza zgodnie z ogólnymi zasadami rozliczania zakładów. W przeciwieństwie do zakładów nieodbywających się na żywo (non-live), po złożeniu zakładów, Zakłady na żywo nie mogą być anulowane przez Gracza. W przypadku, gdy kursy ulegną zmianie podczas procesu składania zakładu, wówczas zakłady takie nie będą akceptowane. Jeżeli zakład zostanie złożony z niewłaściwą ceną z powodu opóźnionej transmisji danego wydarzenia lub w przypadku, kiedy jeden zespół zyskał znaczącą przewagę, zakłady takie zostaną unieważnione.

Zakłady na Żywo, złożone na wynik meczu lub wydarzenia, zostaną zwrócone, jeśli mecz lub zdarzenie nie zostało zakończone. W przypadku zakładów specjalnych (np. następny gol, następna kartka), jeśli określone zdarzenia nie zostały jeszcze zweryfikowane w momencie zawieszenia gry / wydarzenia i nie ma możliwości zweryfikowania żadnego zakładu złożonego na takie wydarzenie, wówczas wszelkie zakłady, o których mowa powinny zostać zwrócone. Ogólne zasady zawierania zakładów

 1. Szczególne zasady składania zakładów zastosowane do niektórych rodzajów zakładów i zakładów sportowych. Klienci są zobowiązani do zapoznania się z zasadami składania zakładów specjalnych, ponieważ mają one pierwszeństwo przed ogólnymi Zasadami zawierania zakładów.

 2. Oprócz zakładów ogólnych i zakładów specjalnych, niektórymi zakładami rządzą szczególne przepisy (regulamin zakładu), które można znaleźć przy poszczególnych zakładach.

 3. Zakłady sportowe mogą być obstawiane w zakładzie pojedynczym, zakładach połączonych / kombinowanych (zsumowane zakłady) lub zakładach systemowych. Pojedyncze zakłady nie mogą być zawierane dla niektórych dyscyplin sportowych lub wydarzeń. Szczegóły dotyczące zakładów mogą być pobrane z aktualnej listy ratingowej (np. minimum trzy mecze).

 4. Wynik po regulaminowym czasie gry odnosi się do wszystkich dyscyplin sportowych. Możliwe dogrywki lub konkursy rzutów karnych nie mają wpływu na wartość wygranych. Wyjątki od tej zasady są znane zarówno na rynkach zakładów lub w szczególnych orzeczeniach dotyczących sportu.

 5. W przypadku gdy strona, na której zakład został postawiony, nie uruchamia się niezależnie od powodu, a wydarzenie wciąż trwa, wówczas zakład taki zostanie anulowany. Odnosi się to do wszystkich zakładów sportowych. Jednakże, jeśli całe wydarzenie sportowe nie odbędzie się, wszystkie postawione zakłady (na dane wydarzenie) zostaną unieważnione.

 6. O „Dead Heat” remisie mówimy wtedy, gdy dwóch lub więcej uczestników wydarzenia sportowego zadeklarowało tych samych zwycięzców. W takiej sytuacji kurs zakładu zostanie odpowiednio podzielony.

 7. Zakłady długoterminowe (Ante post)

  • a) Ogólnie zakłady długoterminowych zakładów są oferowane zależnie od frekwencji ważnych wydarzeń (turnieju). Na przykład, zakład może być oferowany w postaci pytania: I. Która drużyna piłkarska wygra Puchar Świata? II. Kto wygra turniej tenisowy Wimbledon? III. Która drużyna zostanie zdegradowana w niemieckiej Bundeslidze?
  • b) Zakłady długoterminowe(Ante Post) oferowane są niezależnie od tego, czy wszyscy uczestnicy są notowani lub wzięli udział w grze. Wszystkie stawki dla zakładów długoterminowych (Ante Post) zostaną utracone, jeśli uczestnik lub zespół, na który został złożony zakład nie uczestniczył, bądź zrezygnował.
  • c) Aktualny wynik opiera się na wyniku ostatniego meczu / zdarzenia (np. meczu finałowym lub ostatnim dniu rozgrywek) zarejestrowanego o północy (czasu lokalnego zdarzenia). Zmiany w wyniku, które pojawiły się po tym punkcie – niezależnie od przyczyny – nie mają wpływu na bilans przypadku obstawionego zakładu.
  • d) Jeżeli dwóch lub więcej uczestników dzieli szczególną pozycję końcową, kurs / kursy są podzielone przez liczbę uczestników dzielących taką samą pozycję.
 8. Global innovations Limited nie daje gwarancji na dostarczone przez nią informacje, zwłaszcza informacje dotyczące czasu rozpoczęcia spotkania, wyników, statystyk, wyników na żywo itp., wszystkie informacje mogą ulec zmianie bez wiedzy Global innovations Limited lub mogą być nieprawidłowo przekazywane przez osoby trzecie. Wszystkie kursy podlegają wahaniom.

 9. Jeśli dodatkowe informacje są wyświetlane na danym zakładzie (konkurencje takie jak ligi, mistrzostwa lub mecz towarzyski, skrócenie czasu gry, miejsce meczu itp.), Global innovations Limited nie bierze odpowiedzialności za poprawność takich informacji. Określenie wygranej nie może być wykonane na podstawie tych informacji.

 10. Global innovations Limited oferuje szereg zakładów na wszelkie wydarzenia sportowe, które są zawsze wyświetlane w formie „up-to-date” na stronie internetowej firmy. Generalnie zabronione jest obstawianie różnych zakładów dla jednego wydarzenia sportowego w ramach połączonego / kombinowanego zakładu (np. zwycięstw Liverpoolu i ostatecznego wyniku 1: 0 dla Liverpoolu).

 11. Zmiana miejsca dla każdej drużyny sportowej: jeżeli planowane miejsce, gdzie ma się odbyć wydarzenie zostanie zmienione po tym jak zakład został już załadowany, wówczas wszystkie zakłady będą unieważnione tylko wtedy, gdy nowym miejscem będzie stadion domowy drużyny gości.

 12. Wielokrotne zakłady składają się z szeregu różnych opcji / wyborów przypisanych do indywidualnego Zakładu. Operator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia pewnych zakładów wielokrotnych. Jeśli wielokrotność zawiera wybór, który może anulować szanse na wybór, wówczas zostanie on ustalony na 1, to znaczy wtedy, gdy zakład wielokrotny zawiera wybór ponad 2,5 bramek w grze A (kurs = 2) gospodarze w grze B (kurs = 1,5) i gra B zostanie unieważniona, to szanse dla tego zakładu wielokrotnego będą równe 21 = 2. Jeśli wielokrotność zawiera wybór, który jest rozliczany z opcją „Half WIN”, wówczas całkowite kursy są obliczane jako: jedno zwycięstwo i pół zwycięstwa, kursy (wybór1)(kursy (wybór2) / 2 + 1/2). Jeśli wielokrotność zawiera wybór, który jest rozliczany z opcją „Half Lose" to łączny kurs obliczany jest następująco: jedno zwycięstwo i Half Lose (wybór1) ½.

Rozstrzyganie wyników. Istnieje pięć różnych sposobów rozliczania wyników zakładów: zwycięstwo (Win), przegrana (Lose), remis (Tie), połowa wygranej (Half win) i połowa straty (Half lose). Połowa wygranej (Half win) oraz połowa straty (Half lose) odnoszą się do azjatyckiego Handicapu lub Powyżej (Over) / Poniżej (Under) gdzie linia zakładu zawiera jedną czwartą (1/4) (0,25, 0,75, 1,25 itd.). Jeśli zakład zostanie umieszczony na opcję Powyżej (Over) 2,25, wówczas połowa stawki jest umieszczona na Powyżej (Over) 2 i pół stawki została złożona na Powyżej (Over) 2,5. Jeśli gra kończy się dokładnie dwoma bramkami (1-1, 2-0 lub 0-2), wówczas zakład złożony na Powyżej (Over) 2 jest rozliczany jako remis (Tie) i zakład postawiony na Powyżej (Over) 2,5 traktowany jest jako przegrana. To nazywa się połowa przegranej (Half lose). Jeśli gra kończy się z więcej niż dwoma bramkami, to zakład jest rozliczany jako wygrana lub gdy mecz kończy się wynikiem mniejszym niż dwie bramki, to zakład rozliczany jest jako przegrana.

Jeśli zakład zostanie złożony na opcję Powyżej 2,75, wówczas połowa stawki umieszczona na ponad 2,5 i połowa stawki umieszczona na Powyżej 3. To, jeśli mecz zakończy się dokładnie wynikiem trzech bramek (3 goli), (2-1, 3-0, 1-2 lub 0-3), to zakład umieszczony na Powyżej 2.5 jest rozliczany jako wygrana, a zakład postawiony na Powyżej 3 jest rozliczany jako remis. To się nazywa połowa wygranej (Half win). Jeśli gra zakończy się wynikiem więcej niż trzech bramek zakład jest rozliczany, jako wygrana lub gdy zakończy się wynikiem mniejszym niż trzy bramki zakład jest rozliczany, jako przegrana.

Takie warunki powinny być rozpatrywane w powiązaniu z Ogólnymi Warunkami.