Personvernreglene

Personvernregler er laget for å gi dere klarhet og informasjon om hva slags informasjon vi tar vare på og hvorfor. Ved og aksepterer vår personvern regler og vilkår og betingelser heretter v&b, gir du samtykke til vår, innhenttelse, lagring, bruk og avsløring av dine personlige informasjon som beskrevet i personvernreglene.

Personlig informasjon og personlige data er all informasjon om spilleren og kan inkludere spillerens navn og adresse, fødselsdag, kredittkort informasjon og all annen informasjon som du vil dele. GLOBAL INNOVATIONS LIMITE er forpliktet til å respektere spillerens personvern og følge privat datalovgivning.

GLOBAL INNOVATIONS LIMITED forsikrer alle spillere om at deres data blir behandlet rettferdig, etter lovgivning og i overnsstemmelse med sjikk og bruk og at data bare blir samlet for spesifikke grunner som er kjent for spilleren, når spilleren velger å bruke GLOBAL INNOVATIONS LIMITED tjenester og programvare.

GLOBAL INNOVATIONS LIMITED er registrert hos kommisjonen for databeskyttelse i Malta og følger personopplysningsloven og andre relevante bestemmelser, lov notat og eller lignende lover i Malta og i Europa, og følger databeskyttelsesdirektivet ( EC Direktiv 95/46/EC). Og direktivet om personvern og elektronisk kommunikasjon (EC Direktiv/2002/58/EC).

Ved å registrere en konto med GLOBAL INNOVATIONS LIMITED, aksepterer spilleren at GLOBAL INNOVATIONS LIMITED lagrer og behandler innformasjon som blir registrert samt generelle informasjon og aktivitet som er lagret (se V&B for mer informasjon). GLOBAL INNOVATIONS LIMITED tar sikkerhet og konfidensialitet av kontoholderens personlige data alvorlig og vil alltid beskytte disse data,og vil aldri avsløre dette til en tredjepart uten kontoholderens samtykke.

GLOBAL INNOVATIONS LIMITED har en meget sikker kommunikasjon over e-post med sine klienter.

Alt det ovennevnte er på plass for å sikre GLOBAL INNOVATIONS LIMITED kontoholderens data til enhver tid:

  • Blir behandlet ihht. rettighetene til Kontoinnehaveren alltid overholdes ;
  • Blir behandlet rettferdig og etter loven;
  • Innhentes kun for et spesifikt og lovlig formål;
  • Tilstrekkelig, relevant og ikke for omfattende for sin hensikt ;
  • Riktig og oppdatert;
  • Lagret på en sikker måte;
  • Ikke beholdes lengre enn nødvendig;
  • Ikke overføres til andre myndigheter som ikke holdes under de tidligere nevnte direktiver, og;
  • Det brukes bare for reklamehensikter og er basert på opt-inn prinsippet;

GLOBAL INNOVATIONS LIMITED vil bare gi personlige data hvis de blir beordret fra domstolene og/eller blir beordret av myndighetene og/eller av databeskyttelses myndigheter og/eller hvis kontoholderen er direkte og/eller indirekte involvert i kriminalitet som involverer GLOBAL INNOVATIONS LIMITED’s konto.