Tietosuojakäytäntö
 1. Tämä tietosuojakäytäntö on tehty selventääkseen sitä, mitä tietoja keräämme ja miten me käytämme niitä. Hyväksymällä tietosuojakäytäntömme, käyttöehtomme (”käyttöehdot”), suostut siihen, että me keräämme, tallennamme, käytämme ja jaamme henkilökohtaisia tietoja tässä tietosuojakäytännössä kuvatulla tavalla.
 2. "Henkilökohtainen tieto" ja "henkilötieto" voi tarkoittaa mitä tahansa pelaajaan liittyvää tietoa, ja se saattaa sisältää pelaajan nimen ja osoitteen, syntymäajan, maksukortin tiedot ja kaikki muut tiedot, jotka haluat meille antaa.
 3. GLOBAL INNOVATIONS LIMITED on sitoutunut kunnioittamaan pelaajan yksityisyyttä ja noudattamaan voimassa olevia tietosuojalakeja.
 4. GLOBAL INNOVATIONS LIMITED vakuuttaa pelaajilleen, että heidän henkilötietojaan käsitellään asianmukaisesti, laillisesti ja hyvän tavan mukaisesti ja niitä kerätään vain tiettyihin tarkoituksiin, kun pelaaja haluaa hyödyntää GLOBAL INNOVATIONS LIMITED –yrityksen palveluja ja ohjelmistoja, ja jotka ovat pelaajalle tunnettuja ja pelaajan hyväksymiä.
 5. GLOBAL INNOVATIONS LIMITED on Maltan tietosuojavaltuutetun rekisteröimä ja noudattaa tietosuojalakia, muita asiaankuuluvia säännöksiä, oikeudellisia huomautuksia ja/tai vastaavia sääntöjä Maltalla ja Euroopassa, ottaen huomioon myös tietosuojadirektiivin (EC direktiivi 95/46/EC) ja sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin (EC direktiivi/2002/58/EC).
 6. Rekisteröimällä tilin GLOBAL INNOVATIONS LIMITED -yrityksessä, pelaaja hyväksyy, että GLOBAL INNOVATIONS LIMITED varastoi ja käsittelee yleisten järjestelmätietojen lisäksi annettuja tietoja ja että toiminta on kirjattu (tarkempia tietoja varten katso Käyttöehdot). GLOBAL INNOVATIONS LIMITED ottaa tilinomistajien henkilötietojen turvallisuuden ja luottamuksellisuuden vakavasti, ja pyrkii varmistamaan, että tällaisia tietoja ei paljasteta milloinkaan kolmannelle osapuolelle ilman tilinhaltijan ennalta antamaa nimenomaista suostumusta.
 7. GLOBAL INNOVATIONS LIMITED noudattaa sähköpostiviestinnän periaatteen toimintatapoja asiakkaidensa kanssa.
 8. Kaikki edellä mainittu on asetettu, jotta varmistetaan, että kaikkina aikoina GLOBAL INNOVATIONS LIMITED:n tilinhaltijoiden henkilötiedot:
  • käsitellään kyseisen tilinomistajan oikeuksien mukaisesti;
  • käsitellään asianmukaisesti ja laillisesti;
  • kerätään vain määriteltyihin ja laillisiin tarkoituksiin;
  • ovat asianmukaisia, olennaisia, eivätkä liiallisia niiden tarkoitukseen nähden;
  • ovat oikein ja ajan tasalla;
  • säilytetään turvallisesti;
  • ei säilytetä pidempään, kuin on sen tarkoitukseen nähden tarpeellista;
  • toimivaltasääntöjä ei siirretä lainkäyttöalueille, jotka eivät noudata yllämainittuja direktiivejä; ja
  • käytetään markkinointitarkoituksiin, jotka perustuvat niin sanotun osallistumista koskevaan periaatteeseen.
 9. GLOBAL INNOVATIONS LIMITED voi luovuttaa henkilötietoja vain silloin, kun se on määrätty tekemään niin päätöksellä, joka perustuu voimassa oleviin lakeihin ja/tai on määrätty tekemään niin sääntelyviranomaisen määräyksestä ja/tai määrätty tekemään niin tietosuojavaltuutetun määräyksestä ja/tai mikäli tilinomistajan on suoraan ja/tai epäsuorasti osallisena rikokseen, joka liittyy GLOBAL INNOVATIONS LIMITED tiliin. Avaamalla tilin GLOBAL INNOVATIONS LIMITED – yrityksen sivustolle, tilin haltija voi suostua siihen, että GLOBAL INNOVATIONS LIMITED käyttää hänen henkilötietojaan seuraaviin tarkoituksiin:

  • käyttöehtojen täyttäminen meidän, toimittajiemme ja minkä tahansa kolmannen osapuolen toimesta, joka toimii puolestamme;
  • omaan sisäiseen markkinointiin ja mainontatoimenpiteisiin;
  • rahanpesun vastaisten lakien ja asetusten mukaiseen varastointiin ja käsittelyynaikkien
 10. GLOBAL INNOVATIONS LIMITED:n työntekijöiden tulee noudattaa tämän tietosuojakäytännön ehtoja. Työntekijät velvoitetaan tämän tietosuojakäytännön mukaan pitämään pelaajan tiedot ehdottoman luottamuksellisina. Tämä velvoite jatkuu, kun työntekijä on jättänyt GLOBAL INNOVATIONS LIMITED yrityksen. Toimihenkilöillä, jotka ovat suorassa yhteydessä asiakkaisiin ja johdolla, on oikeus tarkastella asiakkaan tietoja.
 11. Tilinomistaja voi kirjoittaa meille milloin tahansa, saadakseen kopion tiedoistaan ja saada mitä tahansa niissä olevia virheellisyyksiä korjatuksi. Tarvittaessa tilinomistaja voi korjata, muuttaa tai täydentää henkilökohtaisia tietojaan. Mikäli tilinhaltija haluaa ottaa yhteyttä meihin koskien omia tietojaan, hänen tulee tehdä se sähköpostitse osoitteeseen: info@vulkanbet.com. GLOBAL INNOVATIONS LIMITED voi periä pienen maksun hallintokulujen kattamiseen, koskien mitä tahansa tällaisia tilinomistajan pyyntöjä.
 12. Kuten edellä on mainittu, GLOBAL INNOVATIONS LIMITED markkinoi toisinaan suoraan pelaajalle tuotteita ja palveluita, joista GLOBAL INNOVATIONS LIMITED:n mielestä saattaa olla hyötyä pelaajalle. Jos pelaaja ei halua vastaanottaa tällaista tietoa, tai hänellä on muita tietosuojaan liittyviä tiedusteluita, pelaajaa kehotetaan ottamaan yhteyttä GLOBAL INNOVATIONS LIMITED:iin tällaisten tietojen/ muutosten suhteen.
 13. Jos päätämme muuttaa tietosuojakäytäntöämme, lähetämme kaikki tietosuojalausuntoon tehdyt muutokset niin, että olet aina tietoinen siitä, mitä tietoja keräämme, miten käytämme niitä ja missä olosuhteissa voimme mahdollisesti niitä luovuttaa. Pidätämme oikeuden muuttaa tämän tietosuojakäytännön lausumaa milloin tahansa, joten ole hyvä ja tarkista se säännöllisin väliajoin.
 14. Tämä tietosuojakäytäntö on olennainen osa käyttöehtoja.